Certificering

Tecco beschikt over verschillende erkende certificeringen en over het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Uneto-VNI
Wij zijn aangesloten bij Uneto-VNI: voor u een waarborg voor de kwaliteit van onze werkzaamheden.

VGM Checklist Aannemers
Om de wettelijke veiligheidseisen niet uit het oog te verliezen zijn al onze medewerkers VCA gecertificeerd.

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem.