Certificering

Tecco beschikt over verschillende erkende certificeringen en over het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Uneto-VNI
Wij zijn aangesloten bij Uneto-VNI: voor u een waarborg voor de kwaliteit van onze werkzaamheden.

VGM Checklist Aannemers
Om de wettelijke veiligheidseisen niet uit het oog te verliezen zijn al onze medewerkers VCA gecertificeerd.

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem. 

STEK erkenning
STEK stelt zich ten doel emissies in de koudesector terug te dringen. Daarbij zet STEK zich in voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koudetechniek. Download het bedrijfscertificaat F-Gassen Regeling van Tecco.